Po I i II etapie prac terenowych czas na podsumowania.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wynikami.

Przedstawiliśmy dane dotyczące liczby stanowisk bobrów i ich rozmieszczenia wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz oszacowaliśmy liczebność populacji bobrów na przebadanym obszarze.

Zaprezentowaliśmy także ocenę potencjalnych szkód i sytuacji konfliktowych powodowanych przez bobry.

Najnowsze wyniki znajdziesz pod tym linkiem