Przedłużająca się zima uniemożliwiła odstrzał 80 bobrów, które zagrażają wałom przeciwpowodziowym na Żuławach. W marcu myśliwym udało się upolować tylko dwa osobniki, bo bobrze rodziny nie wychodzą z nor z powodu mrozów, a 24. marca upłynął termin wyznaczony na tegoroczną redukcję populacji bobrów.

W artykule znalazła się wypowiedź dr Adriana Zwolickiego o tym, że odstrzał bobrów niekoniecznie przynosi odpowiednie rezultaty.

Według naszych wstępnych analiz, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wałów, zniechęcenie bobra do bytowania w danym miejscu, czyli zredukowanie jego bazy pokarmowej, a dopiero na końcu jego redukcja.

Dr Adrian Zwolicki, szef projektu “Bóbr z delty Wisły”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem: Z przyjściem wiosny miały zginąć. Zimowa aura ocaliła bobry

Zachęcamy również do lektury innych artykułów, które znajdziesz tu>>