Do sytuacji konfliktowych dochodzi najczęściej przy zapadaniu się nor, co prowadzi w wyraźny sposób do naruszania struktury brzegów i wałów przeciwpowodziowych. Na szkody składają się również: ścinanie drzew, zatapianie terenów przez budowanie tam, a także blokowanie przepustów drogowych i zastawek rowów melioracyjnych. Większość szkód odnotowywana jest w obrębie 20-metrowej szerokości strefie przybrzeżnej wzdłuż zajmowanego odcinka cieku lub zbiornika wodnego.

Zapraszamy do galerii przedstawiającej sytuacje konfliktowe na  Żuławach.