Leżące w delcie Wisły Żuławy Wiślane są lekko wyniesione lub wręcz położone poniżej poziomu morza oraz pokryte gęstą siecią rzek oraz kanałów. Taki krajobraz sprawia, że z jednej strony jest to idealne miejsce dla bobrów, ale z drugiej – panujące tu warunki mogą się przyczynić do wystąpienia powodzi zagrażających mieszkańcom.

Projekt jest odpowiedzią na sytuacje konfliktowe na styku bóbr-człowiek, w warunkach silnie przekształconego krajobrazu i zagrożenia powodziowego na Żuławach Wiślanych.

 

TEREN BADAŃ

Prace terenowe prowadzone są w granicach regionu fizjograficznego Żuław Wiślanych i województwa pomorskiego, w obrębie zlewni rzek przedstawionych poniżej.

 

  • Żuławy Gdańskie

Motława

Czarna Łacha

Kłodawa

Radunia

Martwa Wisła

Wisła Śmiała

Kanał Piaskowy

Kanał Śledziowy

Kanał Gołębi

Kanał Wysoki (Wielki)

Wisła

 

  • Żuławy Wielkie

Linawa

Święta/Tuga

Szkarpawa

Wisła Królewiecka

Zalew Wiślany

Kanał Panieński

Stary Nogat

Żuławy Wielkie

Nogat

 

  • Żuławy Elbląskie

Fiszewka

Tina Górna

Liwa

 

Powierzchnia referencyjna

Jako powierzchnię referencyjną przeznaczoną do badań porównawczych pomiędzy działalnością bobrów w siedlisku naturalnym oraz będącym pod wpływem działań gospodarczych człowieka wyznaczono obszar Rezerwatu Przyrody Jeziora Drużno (Żuławy Elbląskie, woj. kujawsko-pomorskie). Kryterium wyboru tej lokalizacji stanowiły: geneza, ukształtowanie terenu i układ kanałów, podobne jak w pozostałych rejonach Żuław, a także wysoki stopień naturalności siedlisk i zbiorowisk roślinnych stanowiących potencjalną bazę pokarmową bobrów.