Czym się żywi bóbr?

Bobry są ścisłymi roślinożercami, w skład ich diety wchodzi szerokie menu złożone ze 150 gatunków roślin zielnych i 86 drzewiastych.

Dieta bobra europejskiego charakteryzuje się wyraźną zmiennością sezonową. W okresie wiosenno-letnim podstawę bazy pokarmowej stanowią rośliny zielne i wodne. Począwszy od połowy października główne pożywienie bobrów stanowią krzewy i drzewa liściaste, które również są magazynowane na zimę. Bobry nie jedzą drewna, a jedynie liście, młode pędy, cienkie gałązki, łyko (warstwę między korą a drewnem) oraz korę.

Po co bóbr ścina drzewa?

Zdolność bobrów do ścinania drzew jest jedną z ich najbardziej charakterystycznych cech. Bobry powalają drzewa w celu dostania się do cienkich gałęzi o najdelikatniejszej korze i mających największą wartość energetyczną, oraz zdobycia materiału do budowy tam i żeremi.

Bobry europejskie wykazują wyraźną wybiórczość w stosunku do zgryzanych gatunków roślin drzewiastych. Największy udział w ich diecie stanowią wierzby i topole. Chętnie ścinane są również jesiony, dęby i brzozy, rzadziej natomiast olsze, wiązy. Drzewa iglaste, ze względu na wysoką zawartością żywic w drewnie, są zgryzane niechętnie. Na ogół ta różnorodność jest ograniczona dostępnością pożywienia, bobry żerują bowiem w dość wąskiej, 20-metrowej strefie przybrzeżnej.