Samolot typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiSamolot typu Cessna 172, z przymocowaną do lewej burty żyroskopową platformą fotograficzną, na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiSpecjaliści technologii GIS przy żyroskopowej platformie fotograficznej, fot. Adrian ZwolickiTankowanie samolotu typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiSamolot typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiSamolot typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiSamolot typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiPrzygotowania do startu, fot. Adrian ZwolickiSamolot typu Cessna 172 na lądowisku w Kościeleczkach, fot. Adrian ZwolickiStart samolotu, fot. Adrian ZwolickiWidok na Żuławy, fot. Adrian ZwolickiWidok na Żuławy, fot. Adrian ZwolickiWidok na Wisłę, fot. Adrian ZwolickiWidok na Wisłę, fot. Adrian ZwolickiWidok na Wisłę, fot. Adrian ZwolickiWidok na Wisłę, fot. Adrian ZwolickiWidok na Wisłę, fot. Adrian ZwolickiPodczas pracy, szef projektu i pilot, fot. Adrian ZwolickiWidok na Żuławy, fot. Adrian ZwolickiPrzekop Wisły, fot. Adrian ZwolickiPrzekop Wisły, fot. Adrian ZwolickiUjście Wisły Śmiałej, fot. Adrian ZwolickiOkolice Wisły Śmiałej, fot. Adrian ZwolickiWidok na Żuławy, fot. Adrian ZwolickiSzkarpawa, fot. Adrian ZwolickiWidok na Szkarpawę, fot. Adrian ZwolickiUjście Szkarpawy i Wisły Królewieckiej do Zalewu Wiślanego, fot. Adrian Zwolicki... i wylądował :) fot. Adrian ZwolickiPilotażowa rejestracja zdjęć w rejonie Szkarpawy, Linawy i Wisły Królewieckiej.Pilotażowa rejestracja zdjęć w południowej części Wisły, na obszarze Żuław Wiślanych.